polski Zaloguj/Dołącz
Edukoala   /   Mykoala   /   Plugin Chrome
our games

depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr

tłumaczenie na polski z angielskiego

Odpowiadamy na pytanie co oznacza depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr po polsku. Na tej stronie możesz znaleźć tłumaczenie z angielskiego na polski słowa "depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr"

depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr tłumaczenie na polski, depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr po polsku

Tłumaczenie Stworzony przez Ocena Trafność
polegać na USERID3551 5.0

Jak powstają tłumaczenia w naszym serwisie?

Nasza baza danych jest tworzona przez użytkowników tworzących listy słówek, które następnie wykorzystywane sa do nauki w aplikacjach od EduKoali takich jak EduKoala oraz MyKoala. Z tych list pobieramy tłumaczenia poszczególnych słów i prezentujemy je tutaj. Nie możemy zagwarantować 100% poprawności wszystkich tłumaczeń, ale nasze algorytmy dbają o wysoką jakość prezentowanych danych.

depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr w innych językach

depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr po angielsku

Podobne słowa

depend (dypend) - tłumaczenie depend (on sth) - tłumaczenie depend /dı'pend/ - tłumaczenie
depend of sb - tłumaczenie depend of - tłumaczenie depend on (sth) - tłumaczenie
depend on sb - tłumaczenie depend on sth (Our decision depends on the results of the test.) - tłumaczenie depend on sth - tłumaczenie
depend on(s) - tłumaczenie depend on/upon - tłumaczenie depend on - tłumaczenie
rely upon, depend upon, to be contingent on - tłumaczenie flash in depend - tłumaczenie depend (on/upon) - tłumaczenie
answer for sb/sth (You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!) - tłumaczenie ask out (You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!) - tłumaczenie to do sth (you are to sit-mozesz) , to be seen , to visit ( zamierzamy odwiedzic) - tłumaczenie
catch up (You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.) - tłumaczenie count on (You can always count on Jim in situation like this.) - tłumaczenie fold up (You can fold the map up - I know where we are.) - tłumaczenie
hit back (You have to hit back after what he's told you.) - tłumaczenie let down (You let me down again, I can't trust you any more.) - tłumaczenie rub out (You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub it out and write - tłumaczenie
run into (You won't believe whom I ran into this morning!) - tłumaczenie scribble down (You can't scribble down like that - nobody can read it.) - tłumaczenie stand up for (You should always stand up for your beliefs.) - tłumaczenie
turn in/into (You wouldn't recognize her - she has turned into a dedicated women rights fighter.) - tłumaczenie A bad workman always blames his tools. - tłumaczenie act extra special for people watching (usually boastfully); He always shows off on his skateboard - tłumaczenie
always (olłejs) - tłumaczenie always / never - tłumaczenie always get their man - tłumaczenie
always go to the top - tłumaczenie always in morning - tłumaczenie Are they always like this? - tłumaczenie
as always - tłumaczenie break away (He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in - tłumaczenie cut in (She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.) - tłumaczenie
Does it always rain during the day? - tłumaczenie do without being noticed or punished; Jason always gets away with cheating in his maths tests. - tłumaczenie fill to the top; I always fill the water jug up when it is empty. - tłumaczenie
get sb down (I hate autumn. It's always getting me down.) - tłumaczenie get up (Mike always gets up at 7 o'clock.) - tłumaczenie have a lot of respect for; My little sister has always looked up to me. - tłumaczenie
he always gets nervous before a tast - tłumaczenie he always keeps his desk tidy - tłumaczenie Excuse me, where's the nearest tram stop? - tłumaczenie
to go by tram - tłumaczenie tram driver - tłumaczenie a tram - tłumaczenie
arrive at school late - tłumaczenie arrive late - tłumaczenie as late as - tłumaczenie
be late (to) - tłumaczenie be late for school - tłumaczenie be late for - tłumaczenie
be late - tłumaczenie be/come late - tłumaczenie Better late than never, Later is better than never. - tłumaczenie
to be in one's late twenties - tłumaczenie he was late - tłumaczenie come late for classes - tłumaczenie
stay up late - tłumaczenie early / late - tłumaczenie Early=odd, mid, late forties - tłumaczenie
go to bed late - tłumaczenie confuse two or more things; I mixed up the twins' names again! - tłumaczenie Engaged tone again! - tłumaczenie
You can say that again! - tłumaczenie Not again! - tłumaczenie oh, not really - tłumaczenie
Anyway I really like them - tłumaczenie Aren't people from Arizona supposed to be, like, really tan? - tłumaczenie ask after sb (He seems to be really interested - he keeps asking after you.) - tłumaczenie
really into sth - tłumaczenie which just goes to show that when something works, it really works - tłumaczenie does it really matter - tłumaczenie
get on really well with sb - tłumaczenie felt really sorry for - tłumaczenie His progress in English is really impressive. - tłumaczenie
I can't help thinking its really unfair - tłumaczenie I didn't really think that'd be appropriate, though. - tłumaczenie I really appreciate your help; - tłumaczenie
I really enjoyed dinner last night - tłumaczenie I really feel that… - tłumaczenie i really feel - tłumaczenie
I really need it. - tłumaczenie I'm really kind of the more suffer - tłumaczenie I'm really sorry, I didn't mean to scare you. - tłumaczenie
I'm really surprised - tłumaczenie a can't take it! - tłumaczenie beggars can't be choosers - tłumaczenie
can't afford - tłumaczenie can't bear sth. - tłumaczenie can't bear - tłumaczenie
Can't complain - tłumaczenie can't get a word in edgeways - tłumaczenie can't get sb out of my head - tłumaczenie
can't get word in edgeways - tłumaczenie can't help - tłumaczenie can't hold a candle to someone - tłumaczenie
can't imagine - tłumaczenie can't judge a book by its cover - tłumaczenie can't put it down - tłumaczenie
can't resist me. - tłumaczenie A public limited company - tłumaczenie a public school - tłumaczenie
Advertising, market research and public opinion polling - tłumaczenie be in the public eye - tłumaczenie public library - tłumaczenie
to be in the public eye - tłumaczenie cause public disturbance - tłumaczenie Centre for Public Opinion Research - tłumaczenie
certified by public notary - tłumaczenie deal with the public - tłumaczenie IPO -initial public offer - tłumaczenie
Public relations - tłumaczenie Public Relations - tłumaczenie public relations - tłumaczenie
public corporation - tłumaczenie go public - tłumaczenie

Odpowiedzi na inne pytania

Co oznacza depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr po polsku Jak jest depend on (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public tr po polsku

Słownik angielsko - polski

Następne tłumaczenia Poprzednie tłumaczenia

cut in (He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him.)

cut in (She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.)

cut off (Electricity has been cut off for the whole week.)

deal with (Do you think you can deal with this sort of problem?)

decide on (We have decided on holiday in Spain.)

delve into (I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful.)

depend on sth (Our decision depends on the results of the test.)

deprive of (Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.)

devote to (She devoted all her life to fighting for human rights.)

die away (Her voice gradually died away and there was silence again.)

die out (Dinosaurs died out 65 million years ago.)

dig out (I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed.)

Ludzie także szukali

tłumaczenie słowa address tłumaczenie słowa as kura tłumacz kurier tłumaczenie na polsku make up with sb tłumaczenie oddawać, wręczać tłumacz poczekalnia dla odlatujacych po polsku podłączyć (np. do kontaktu) tłumaczenie uprzejmy, grzeczny po polsku zatrudniać tłumaczenie na angielskuAplikacja MyKoala już wkrótce w AppStore. Zostaw nam swój adres e-mail, poinformujemy Cię niezwłocznie po wydaniu aplikacji.Zaloguj
Nowe hasło
Zarejestruj