polski Zaloguj/Dołącz
Edukoala   /   Mykoala   /   Plugin Chrome
our games

back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.)

tłumaczenie na polski z angielskiego

Odpowiadamy na pytanie co oznacza back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) po polsku. Na tej stronie możesz znaleźć tłumaczenie z angielskiego na polski słowa "back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.)"

back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) tłumaczenie na polski, back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) po polsku

Tłumaczenie Stworzony przez Ocena Trafność
wycofywać się USERID3551 5.0

Jak powstają tłumaczenia w naszym serwisie?

Nasza baza danych jest tworzona przez użytkowników tworzących listy słówek, które następnie wykorzystywane sa do nauki w aplikacjach od EduKoali takich jak EduKoala oraz MyKoala. Z tych list pobieramy tłumaczenia poszczególnych słów i prezentujemy je tutaj. Nie możemy zagwarantować 100% poprawności wszystkich tłumaczeń, ale nasze algorytmy dbają o wysoką jakość prezentowanych danych.

back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) w innych językach

back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) po angielsku

Podobne słowa

"pay back - tłumaczenie a back seat driver - tłumaczenie a back - tłumaczenie
a few years back - tłumaczenie Adn what's the English name of such a big bach that you have on your back - tłumaczenie a pat on the back - tłumaczenie
a stab in the back - tłumaczenie aa back - tłumaczenie ahead / back - tłumaczenie
But bring it back tomorrow. - tłumaczenie an the back - tłumaczenie answer back (How dare you answer back like that?!) - tłumaczenie
answer back - tłumaczenie (make an) appeal to sb for sth (n) - tłumaczenie Any of them should be fine. - tłumaczenie
Anyway I really like them - tłumaczenie argue with them - tłumaczenie be at odds with them - tłumaczenie
be on bad terms with them - tłumaczenie bring them up to date - tłumaczenie bundle up (She bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet.) - tłumaczenie
burn them onto Cds - tłumaczenie Can I try them on? - tłumaczenie Cheetah's claws cannot be fully retracted, giving them additional traction when running. - tłumaczenie
can I try them on? - tłumaczenie have you got them in blue? - tłumaczenie have you got them in a size 10? - tłumaczenie
for them - tłumaczenie each of them - tłumaczenie ease them on - tłumaczenie
Financial constraints on the company are preventing them from employing new staff - tłumaczenie give kickbacks by cutting them in on IPO\'s - tłumaczenie give them my regards - tłumaczenie
hash sign - tłumaczenie a sign of - tłumaczenie A Sign - tłumaczenie
so far no sign of - tłumaczenie astrological sign - tłumaczenie Should I sign the list? - tłumaczenie
don't omit to sign the application - tłumaczenie equal sign - tłumaczenie When do we sign the contract? - tłumaczenie
no sign of rally - tłumaczenie sign off on the accounts - tłumaczenie peace sign - tłumaczenie
electronic signature, digital sign - tłumaczenie sign / sign up - tłumaczenie Sign a contract/ a record deal - tłumaczenie
sign one`s name - tłumaczenie sign a lease - tłumaczenie Sign a contract - tłumaczenie
sign an agreement - tłumaczenie a contract / an agreement - tłumaczenie after the termination of this agreement - tłumaczenie
agency agreement - tłumaczenie an agreement - tłumaczenie annex to the agreement - tłumaczenie
as per agreement - tłumaczenie assignment agreement - tłumaczenie be in agreement - tłumaczenie
brokerage agreement - tłumaczenie by agreement between the parties - tłumaczenie by mutual agreement - tłumaczenie
carriage agreement - tłumaczenie commodity agreement - tłumaczenie contract agreement - tłumaczenie
credit sale agreement - tłumaczenie partial agreement - tłumaczenie reach an agreement - tłumaczenie
to reach an agreement - tłumaczenie draft agreement - tłumaczenie The next thing that I'd like to talk about is... - tłumaczenie
That brings us to... - tłumaczenie ..is the issue that frequently causes a heated debate - tłumaczenie a cheaper copy of a product that is not marked with the producer’s name - tłumaczenie
what\'s that again? - tłumaczenie And whot;s the name of the thing that you can put on the horse? - tłumaczenie a maximum quantity of goods of a specific kind that can be imported into a country - tłumaczenie
a name or symbol showing that a product is made by a particular producer and which cannot be legally - tłumaczenie and after that - tłumaczenie a spray that would rid the garden of weeds - tłumaczenie
and that takes two years - tłumaczenie Do you know that in Finland jhere's no sun at all for half of the year - tłumaczenie so that - tłumaczenie
doing sth/ is acknowledged to be/ that - tłumaczenie doing / is acknowledged to be / that - tłumaczenie adjective describing a rate that changes or varies - tłumaczenie
admit that - tłumaczenie doing/ that / is admitted to be - tłumaczenie Admitted to that hospital - tłumaczenie
sb to do sth, sb against doing sth, that, sb that - tłumaczenie Are they always like this? - tłumaczenie Are they being nice to you? - tłumaczenie
Are they in London? Yes, they are. - tłumaczenie you are - ty jesteś, wy jesteście; we are - my jesteśmy; they are - oni/one/to są - tłumaczenie As they say, blood is thicker than water - tłumaczenie
Because leaves fall off the trees and they have different colours - tłumaczenie catch they pray - tłumaczenie are they from germany? - tłumaczenie
Are they paid holidays? - tłumaczenie they called her Mary - tłumaczenie They gave me the wrong coat. - tłumaczenie
date; Jesse has been going out with Luke since they met last winter. - tłumaczenie Did they invite you to the wedding? - tłumaczenie do away with sth (Why don't they do away with all these stupid rules!) - tłumaczenie
do they often - tłumaczenie get over (There were many technical problems but they got over it.) - tłumaczenie give to many people (usually at no cost); They were giving out free perfume samples at the departmen - tłumaczenie
horrible as they were - tłumaczenie How long have they been married? - tłumaczenie I didn't know whose bags they were. - tłumaczenie
(np, zrobilby, dalabym itp. he would do, I would give) - tłumaczenie a monopoly in a market or field in which it would not be practical to have competition - tłumaczenie but that would take years! - tłumaczenie
Another option would be… - tłumaczenie as luck would have it... - tłumaczenie as luck would have it… - tłumaczenie
would tourne be so kind - tłumaczenie it would be more accurate to say that - tłumaczenie I would be grateful if you look into the matter - tłumaczenie
I would appreciate it if you... - tłumaczenie I would appreciate your advice - tłumaczenie I would appreciate it - tłumaczenie
I was wondering if you would have any objection to - tłumaczenie it would be very nice (to) - tłumaczenie it would be a great pleasure - tłumaczenie
it would be wonderful to - tłumaczenie it would be better - tłumaczenie it would be nice to - tłumaczenie
it would not be sensible to assume that - tłumaczenie "a week from to day - tłumaczenie (a real) home from home - tłumaczenie
2. to stem from something - tłumaczenie I am from Poland - tłumaczenie a far cry from sth - tłumaczenie
a far cry from - tłumaczenie a panic in which depositors all try to withdraw their money from bank - tłumaczenie a protection from - tłumaczenie
a real home from home - tłumaczenie a week from to day - tłumaczenie absence at / from work - tłumaczenie
absent from (adj) - tłumaczenie absent from - tłumaczenie absolve someone from an obligation - tłumaczenie
abstain from (v) - tłumaczenie abstain from sth - tłumaczenie abstain from - tłumaczenie

Odpowiedzi na inne pytania

Co oznacza back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) po polsku Jak jest back out (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.) po polsku

Słownik angielsko - polski

Następne tłumaczenia Poprzednie tłumaczenia

answer back (How dare you answer back like that?!)

answer for (I can answer for her qualifications in the field.)

answer for sb/sth (You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!)

ask after sb (He seems to be really interested - he keeps asking after you.)

ask out (You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!)

associate with (It's ridiculous to associate happiness with full bank account...)

back sb/sth up (Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?)

bank on (Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn't get it.)

be after (John is after a job in marketing.)

be made for (Mary and Paul seem to be made for each other.)

beat sb up (He was dragged out of the car and beaten up by the street gang.)

bend down (Johnny! Bend down and do your shoelaces.)

Ludzie także szukali

niesmialy tłumacz odkładać, przełożyć na inny termin tłumacz tłumaczenie słowa opierniczyć przyprawa tłumacz sosna tłumaczenie umiejętność tłumacz wdrożenie tłumaczenie tłumaczenie słowa wypełnić, zapełnić zapisać coś szybko tłumaczenie tłumaczenie słowa załamywać się, kończyć się niepowodzeniemAplikacja MyKoala już wkrótce w AppStore. Zostaw nam swój adres e-mail, poinformujemy Cię niezwłocznie po wydaniu aplikacji.Zaloguj
Nowe hasło
Zarejestruj